Ve čtvrtek 21. 5. vybíráme školné a stravné. Připravte si, prosím, drobné peníze.

Zároveň prosím rodiče, kteří již nebudou chodit tento nebo příští měsíc o podepsání žádosti o úlevu 50% na školné.