Akce – měsíc květen

2. 5. Rybičky – cvičení v tělocvičně ZŠ Donín ( příchod do školky nejdéle v 7.45 hodin)

9. 5. Želvičky – cvičení v tělocvičně ZŠ Donín ( příchod do školky nejdéle v 7.45 hodin)

11. 5. Rodinný trojboj od 15.30 hodin na zahradě naší MŠ. Prosíme o zapsání účasti na tabuli v šatně.

18. 5. Soutěžní klání mateřských školek v DDM ( týká se vždy 10 dětí)

19.5. „Loupežnická pohádka“ – v naší MŠ

22. 5. Projekt „Mezi námi“ v Senior parku ( týká se vždy 10 dětí)

31. 5. Oslava narozenin dětí narozených v květnu

PŘIHLÁŠKY NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ SE ODEVZDÁVAJÍ NEJDÉLE

DO 26. 5. 2023