Akce MŠ na květen a červen

KVĚTEN

14. 5. Oslava narozenin dětí narozených v březnu a dubnu

27.5. Pohádka “Nábor šašků”

28. 5. Oslava narozenin dětí narozených v květnu

ČERVEN

1. 6. Dětský den – v tento den si děti užijí svůj svátek na zahradě mateřské školy, kde pro ně bude přichystána spousta legrace a zábavy

1. 6. Focení tříd na školní zahradě

18. 6. se rozloučíme s našimi PŘEDŠKOLÁČKY. Bližší informace se dozvíte během června.

23.6. Pohádka “O veliké řepě”

25. 6. Oslava narozenin dětí narozených v červnu, červenci a srpnu