Nařízení zřizovatele

 

Na doporučení MŠMT a se souhlasem zřizovatele bude od 13.3.2020 na dobu neurčitou

OMEZEN provoz Všech mateřských škol v Hrádku nad Nisou

Ponecháváme na zvážení rodičů, zda v období omezeného provozu předškolních zařízení své dítě do školky umístí.

Dojde – li ke změně situace, budete včas informováni.

Pravidelně sledujte webové stránky mateřských škol.

Dále platí zákaz vstupu cizím osobám do areálu mateřských škol.

Netýká se dodavatelů.

 

TOTO NAŘÍZENÍ SE TÝKÁ VŠECH RODIČŮ,

KTEŘÍ JSOU NA MD, RD A NEPRACUJÍCÍCH RODIČŮ

 

 

Vážení rodiče,

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost.

Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili nebo se chystají na dovolenou do některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.

Vzhledem k tomu, že během jarních prázdnin celá řada z Vás odcestuje lyžovat do zahraničí, prosíme o odpovědný přístup a sledování případných projevů nachlazení.  Pokud navštívíte místa s výskytem výše uvedeného onemocnění (zejména v Itálii)  a zdravotně se nebudete cítit v pořádku, kontaktujte Vašeho lékaře. Je doporučeno zůstat nejméně týden po návratu v domácí karanténě.

 

Uveřejněny byly také nonstop linky, kde Vám budou podány další informace.

( nonstop linky – 724810106,725 191 367 )