V úterý 24.3. vybíráme stravné a školné ( prosíme o drobné korunky)