Co nabízíme

  • Spolupráce s rodinou – rodinný trojboj, dílničky
  • Besídky, zahradní slavnosti, rozloučení s předškoláky
  • Vystoupení na akcích města a místních organizací
  • Kulturní akce, divadla, kino
  • Spolupráce s hasiči, městskou policií, záchrannou službou
  • Interaktivní a naučné besedy
  • Spolupráce se ZŠ, DDM Drak
  • Pravidelné návštěvy Nezávislého divadla
  • Sběr pet lahví, papíru, tetra paku
  • Planetarium ve školce