Vítejte u nás
v mateřské škole

Mateřská škola Donín je trojtřídní. Děti jsou zde rozděleny podle věku do skupin 3 -4,4-5 a 5-7let.
Snahou všech zaměstnanců je dodat dětem pocit jistoty a bezpečí.

Rybičky

3 – 4 leté děti

Želvičky

4 – 5 leté děti

Žabičky

5 – 7 leté děti
Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří let, v případě, že není naplněna kapacita mateřské školy je možno přijmout děti mladší, za předpokladu, že zvládají základní hygienické návyky.
Mateřská škola je umístěna ve starší budově, v zástavbě rodinných domků, s pozemkem okolo budovy, který slouží jako zahrada mateřské školy.
Budova a pozemek mateřské školy se nachází v městské části Donín na křižovatce silnic směr Chotyně a Horní Sedlo.
Do mateřské školy dochází děti z širokého okolí Hrádku. Jsou zde děti jak z Donína, Loučné, Dolního Sedla, ale také z Oldřichova na Hranicích. Mají zde příležitost k pracovním a tvůrčím aktivitám. Stále častěji se setkáváme s dětmi, které tráví většinu času u televize a videa i s dětmi, na které mají rodiče málo času.Také se setkáváme s rodiči, kteří bezproblémově zvládají výchovu svých dětí a jsou ochotni udělat něco pro ostatní.

CO NABÍZÍME?

Předškolní vzdělávání v souladu s RVP PV

Stravování dle zásad zdravé výživy, pitný režim, dostatek ovoce

Logopedie – náprava řeči

Spolupráce se zubním lékařem

Celodenní výlety

Oslava narozenin

Vyšetření zraku

Hra na flétnu

i

Školní měsíčník s akcemi a informacemi pro rodiče

NOVINKY A AKTUALITY

Uzavření mateřské školy

Mateřská škola je od 11.1.2021 uzavřena. Vážení rodiče, u dvou pracovnic naší mateřské školy byl potvrzen pozitivní test na Covid - 19. Mateřská škola bude od pondělka 11.1.2021 UZAVŘENA. Z důvodu dalších pozitivních výsledku je mateřská škola uzavřena do pátku...

OŠETŘOVNÉ

OŠETŘOVNÉ https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m https://www.mpsv.cz/osetrovne V případě nejasností - kontaktujte dětského lékaře.

Otevření mateřské školy

Z důvodu pozitivních testů větší části personálu mateřské školy, které jsou v karanténě do 22.1. 2021 bude mateřská škola opět otevřena v pondělí 25.1.2021 Uzavření mateřské škola je od 11.1.2021 do 22.1. 2021

Akce MŠ – únor

12.2. Srdíčkový den ve školce ( prosíme rodiče, dejte dětem v tento den červené tričko) 15.2. - 17.2. sběr v MŠ Sbíráme pouze papír - noviny, časopisy ( NE KARTONY), PET lahve ( spočítané v pytlích) Vše odevzdávejte pod kůlnu a lísteček s počtem kusů nebo se zváženými...

Další aktivity:

 

 • Spolupráce s rodinou – rodinný trojboj, dílničky
 • Besídky, zahradní slavnosti, rozloučení s předškoláky
 • Vystoupení na akcích města a místních organizací
 • Kulturní akce, divadla, kino
 • Spolupráce s hasiči, městskou policií, záchrannou službou
 • Interaktivní a naučné besedy
 • Spolupráce se ZŠ, DDM Drak
 • Pravidelné návštěvy Nezávislého divadla
 • Sběr pet lahví, papíru, tetra paku
 • Planetarium ve školce
 • Flétničkový koncert