Vítejte u nás
v mateřské škole

Mateřská škola Donín je trojtřídní. Děti jsou zde rozděleny podle věku do skupin 3 -4,4-5 a 5-7let.
Snahou všech zaměstnanců je dodat dětem pocit jistoty a bezpečí.

Rybičky

3 – 4 leté děti

Želvičky

4 – 5 leté děti

Žabičky

5 – 7 leté děti
Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří let, v případě, že není naplněna kapacita mateřské školy je možno přijmout děti mladší, za předpokladu, že zvládají základní hygienické návyky.
Mateřská škola je umístěna ve starší budově, v zástavbě rodinných domků, s pozemkem okolo budovy, který slouží jako zahrada mateřské školy.
Budova a pozemek mateřské školy se nachází v městské části Donín na křižovatce silnic směr Chotyně a Horní Sedlo.
Do mateřské školy dochází děti z širokého okolí Hrádku. Jsou zde děti jak z Donína, Loučné, Dolního Sedla, ale také z Oldřichova na Hranicích. Mají zde příležitost k pracovním a tvůrčím aktivitám. Stále častěji se setkáváme s dětmi, které tráví většinu času u televize a videa i s dětmi, na které mají rodiče málo času.Také se setkáváme s rodiči, kteří bezproblémově zvládají výchovu svých dětí a jsou ochotni udělat něco pro ostatní.

CO NABÍZÍME?

Předškolní vzdělávání v souladu s RVP PV

Stravování dle zásad zdravé výživy, pitný režim, dostatek ovoce

Logopedie – náprava řeči

Spolupráce se zubním lékařem

Celodenní výlety

Oslava narozenin

Vyšetření zraku

Hra na flétnu

i

Školní měsíčník s akcemi a informacemi pro rodiče

NOVINKY A AKTUALITY

Akce říjen 2020

1.10. Vyšetření zraku 5.10. Jak se vaří pohádka 8.10. Sférické kino v MŠ 23.10. Keramika pro předškoláky ( Žabičky v DDM) 28.10. Státní svátek ( MŠ uzavřena) 30.10 Oslava narozenin dětí narozených v říjnu

akce – listopad ( akce dle situace stavu a nařízení vlády)

2.11. Den duchů v MŠ ( prosíme, oblečte dětem bílá trička) 3.11. Pohádka v MŠ " O veliké řepě" 11.11. Svatomartinská tradice MŠ - loučení s podzimem, vítání zimy ( prosíme, oblečte dětem bílá trička) 24.11. Výběr školného a stravného ( týká se pouze rodičů, kterým...

2.11 – 4.11. Sběr v MŠ

Od 2.11 do 4.11. se koná v MŠ sběr. Sbíráme pouze PET lahve a papír - noviny, časopisy ( NE KARTONY!!) PET lahve spočítané v pytlích, papír svázaný a zvážený. Vše odevzdávejte pod kůlnu. V šatně bude krabička, kam odevzdáte lísteček se jménem dítěte a váhou papíru...

Další aktivity:

 

 • Spolupráce s rodinou – rodinný trojboj, dílničky
 • Besídky, zahradní slavnosti, rozloučení s předškoláky
 • Vystoupení na akcích města a místních organizací
 • Kulturní akce, divadla, kino
 • Spolupráce s hasiči, městskou policií, záchrannou službou
 • Interaktivní a naučné besedy
 • Spolupráce se ZŠ, DDM Drak
 • Pravidelné návštěvy Nezávislého divadla
 • Sběr pet lahví, papíru, tetra paku
 • Planetarium ve školce
 • Flétničkový koncert