Vítejte u nás
v mateřské škole

Mateřská škola Donín je trojtřídní. Děti jsou zde rozděleny podle věku do skupin 3 -4,4-5 a 5-7let.
Snahou všech zaměstnanců je dodat dětem pocit jistoty a bezpečí.

Rybičky

3 – 4 leté děti

Želvičky

4 – 5 leté děti

Žabičky

5 – 7 leté děti
Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří let, v případě, že není naplněna kapacita mateřské školy je možno přijmout děti mladší, za předpokladu, že zvládají základní hygienické návyky.
Mateřská škola je umístěna ve starší budově, v zástavbě rodinných domků, s pozemkem okolo budovy, který slouží jako zahrada mateřské školy.
Budova a pozemek mateřské školy se nachází v městské části Donín na křižovatce silnic směr Chotyně a Horní Sedlo.
Do mateřské školy dochází děti z širokého okolí Hrádku. Jsou zde děti jak z Donína, Loučné, Dolního Sedla, ale také z Oldřichova na Hranicích. Mají zde příležitost k pracovním a tvůrčím aktivitám. Stále častěji se setkáváme s dětmi, které tráví většinu času u televize a videa i s dětmi, na které mají rodiče málo času.Také se setkáváme s rodiči, kteří bezproblémově zvládají výchovu svých dětí a jsou ochotni udělat něco pro ostatní.

CO NABÍZÍME?

Předškolní vzdělávání v souladu s RVP PV

Stravování dle zásad zdravé výživy, pitný režim, dostatek ovoce

Logopedie – náprava řeči

Spolupráce se zubním lékařem

Celodenní výlety

Oslava narozenin

Vyšetření zraku

Hra na flétnu

i

Školní měsíčník s akcemi a informacemi pro rodiče

NOVINKY A AKTUALITY

Akce – měsíc září

17. 9. 2019 (ÚTERÝ)- Třídní schůzky 16. 30 hodin, v jídelně   19. 9. 2019 (ČTVRTEK)- Vybírání strávného   23., 9. 2019 (PONDĚLÍ)-Vítání podzimu, louční s létem   27. 9. 2019 (PÁTEK)- Narozeniny  

Akce – měsíc říjen

9. 10. Prvni lekce pro předškoláky " Malý stavitel" 11. 10. Přijede k nám do školky pan Polach s Matýskem a doprovodným programem 15. 10. Druhá lekce pro předškoláky "Malý architekt" 22. 10. Divadlo v MŠ "Nábor šašků" 14. 10. - 16. 10. SBĚR PAPÍRŮ, TETRAPAKŮ A PET...

Nemocnost ve školce

VÁŽENÍ RODIČE, začíná se nám ve školce rozjíždět nemocnost (rýma, kašel, zánět průdušek, teploty).  Prosíme důsledně: nemocné, kašlající děti nechávejte doma, ať se nám to nešíří kolektivem…  Prosíme o ohleduplné chování vůči ostatním dětem a personálu školky. Věříme,...

Akce – měsíc listopad

1. 11. Den duvhů v MŠ (prosíme, oblečte dětem tento den bílá trička) 4. 11. Keramika v DDM Drak- pouze děti, které jdou do školy (vybíráme 70,- Kč) 5. 11. 3 lekce pro předškoláky "Malý inženýr" 11. 11. Svatomartinská tradice MŠ- loučení s podzimem, vítání zimy (opět,...

Čertovský den ve školce

Ve čtvrtek 5.12.máme ve školce čertovský den. Prosíme rodiče, aby dětem daly červenočerné oblečení

Oslava narozenin

V pondělí 16.12. s dětmi oslavíme narozeniny dětí, které slaví v prosinci.

Další aktivity:

 

 • Spolupráce s rodinou – rodinný trojboj, dílničky
 • Besídky, zahradní slavnosti, rozloučení s předškoláky
 • Vystoupení na akcích města a místních organizací
 • Kulturní akce, divadla, kino
 • Spolupráce s hasiči, městskou policií, záchrannou službou
 • Interaktivní a naučné besedy
 • Spolupráce se ZŠ, DDM Drak
 • Pravidelné návštěvy Nezávislého divadla
 • Sběr pet lahví, papíru, tetra paku
 • Planetarium ve školce
 • Flétničkový koncert