Želvičky

Zde je věková skupina dětí 4-5 let. V této věkové skupině se rozvíjí především pohybová zdatnost, samostatnost, jak při každodenní hygieně, stolování tak především při svlékání a oblékání. Velký důraz je také kladen na podporu dětských přátelství, respekt k druhému i k dospělé autoritě.
Rozvíjí se také všeobecné znalosti, které se prolínají se zážitky dětí z jejích prožitků a vlastních zkušeností.

V tomto věku je také velice důležité procvičovat grafomotorické cviky, uvolňovací cvičení celého těla, které právě potom pomáhá při jemné motorice a budoucím psaní.
Rozvíjí se také paměť pomocí básniček, písniček a pozornosti při čteném textu. Tím si děti také obohacují slovní zásobu, která je důležitá pro mluvní a vyjadřovací schopnosti.