Rybičky

Tuto třídu tvoří děti převážně tříleté a některé čtyřleté. Zaměřením a cílem k této věkové skupině je především adaptace na nové prostředí, na nový režim, a to hlavně v počátcích a na jeho přizpůsobení.

Děti se učí samostatnosti při každodenní hygieně, při stolování. Snaha je děti zapojovat do všech činností, které dítě rozvíjí všestranně. U této věkové skupiny je velice důležitá hra ,pohybová činnost propojená s básničkami a písničkami. Jsou také důležité manipulační dovednosti s různými pro některé děti neznámými věcmi jako (nůžky, lepidlo, štětce a barvy, …), tím je pro nás důležitý rozvoj fantazie, která je v tomto věku rozsáhlá a pro děti důležitá, jemné motoriky, tvořivosti.