Žabičky

Věková skupina 5-6,7 let. Je to skupina předškolního věku. Děti v této třídě plní povinné předškolní vzdělávání, které je především zaměřené na školní připravenost a zralost. Děti jsou vzdělávané ve všech oblastech předškolního vzdělávaní tak, aby jim byl umožněn co nejlepší strat do povinné školní docházky.

Je pro nás nesmírně důležité a bereme to jako největší prioritu, aby se děti v naší mateřské škole cítily bezpečně, aby si odnášely spoustu zážitků a do školky se těšily nejen na hračky, ale na kamarády a na celý personál, který se všem dětem snaží připravit právě každý den plný zážitků, legrace a aby i rodiče měly radost z toho, že jejich děti se do školky těší. Tím je pro nás důležitá důvěra od rodičů a té si celý personál nesmírně váží.