OŠETŘOVNÉ
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
https://www.mpsv.cz/osetrovne
V případě nejasností – kontaktujte dětského lékaře.