Distanční vzdělávání

úkoly 1. týden

úkoly 3. týden

Distanční vzdělávání – 1. 3. 2021

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

Způsob a realizace a podmínky distančního vzdělávání